Innovationsstöd EIP-AGRI

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Acerni Technology har tillsammans med Agroväst erhållit gruppbildningsstöd för projektet ”CalveWatch (Acerna Labour Control)” där målet är att utveckla och kommersialisera en kalvningsdetektor som predikterar och fastställer kalvningar samt ger stöd vid svåra kalvningar.