Acerna Track

Anpassad för hästar

Acerna Track

Kommer snart…

Välj själv placering – i manen, svansen, grimman eller på täcket

Fästets erbjuder olika möjligheter att sätta fast Acerna Track på djuret. Detta är en viktig funktion, eftersom vad som kan vara en idealisk fästpunkt på en ko kanske inte är densamma för en häst. Flexibiliteten i designen tillåter anpassning baserat på djurets specifika behov och kroppsbyggnad.

En unik design som prioriterar djurets komfort och välbefinnande

Acerna Track är utformad för att stå emot den tuffa miljön i en hästs dagliga liv. Givet hästars smidighet, där de når de flesta delar av sina kroppar, och deras vanor som att klia varandra och rulla sig, uppstår en rad potentiella problem, särskilt skav. Med dessa beteenden i åtanke har Acerna Track’s fäste genomgått omfattande utvecklingsarbete för att säkerställa både hållbarhet i den krävande miljön och skonsamhet mot hästen.