Innovationsstöd EIP-AGRI

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Acerni (Equardian) har tillsammans med Agroväst erhållit gruppbildningsstöd för projektet ”FarmGuard” där målet är att utveckla och kommersialisera ett system som övervakar gårdens inhägnader, elstängsel och grafiskt åskådliggör detta i en applikation.