Vår Integritetspolicy

Vi är engagerade i att skydda din integritet och dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information i samband med våra produkter Acerna Track och Acerna Fence, vår webbshop, kundwebb och mobilapp.

Vilka uppgifter samlas in

Vi samlar in personuppgifter när du genomför köp via vår webbshop, registrerar dig för ett abonnemang, eller använder vår app. Dessa uppgifter inkluderar:

Kontaktinformation: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Betalningsinformation: Kreditkortsuppgifter eller annan betalningsinformation.
Användningsdata: Genom Google Analytics samlar vi in anonymiserad information såsom IP-adress, enhetstyp, webbläsarversion, besökta sidor, tid på sidan.

Hur uppgifterna används

Dina uppgifter används för att:

 • Bearbeta dina order och förvalta ditt abonnemang.
 • Erbjuda kundsupport och hantera förfrågningar.
 • Förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats och app.
 • Utföra analyser och sammanställningar genom Google
 • Analytics för att förstå hur vår tjänst används och för att förbättra våra erbjudanden.

Delning av uppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, såsom:

 • Betalningshanteringssystem för transaktioner.
 • Leveranstjänster för att skicka din beställning.
 • Google Analytics för webbanalys.
  Vi delar inte dina uppgifter med andra tredje parter för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att:

 • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter.
 • Begära begränsning av behandling av dina uppgifter.
 • Invända mot behandling.
 • Begära dataportabilitet.
  För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Cookies och spårningsteknik

Vår webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Du kan styra användningen av cookies genom dina webbläsarinställningar.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna policy eller om vår behandling av dina uppgifter, är du välkommen att kontakta oss.